God is bij ons wiki
Advertisement

Bliksem uit het oosten naderen wiki

BOEKENVideo'sGods woordFilms over het evangelie

De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

De_verschijning_en_het_werk_van_Almachtige_God_en_de_groei_van_De_Kerk_van_Almachtige_God

De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

Fototentoonstelling: De verschijning en het werk van Almachtige God en de groei van De Kerk van Almachtige God

De Heer Jezus profeteerde: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7) “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Matteüs 24:27). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). Nu zijn deze profetieën van de Heer Jezus allemaal vervuld. Veel mensen die verlangen naar de verschijning van God en uitkijken naar de komst van de Heer op een wolk hebben de stem van God gehoord en zijn verheven voor Zijn troon. In 1991 begon in het oosten van de wereld, in China een Mensenzoon te spreken. Hij doorbrak de stilte van de donkere nacht voor het ochtendgloren en bracht een schok teweeg in verschillende christelijk denominaties in China. Mensen waren dolblij en renden rond en vertelden het elkaar en getuigden dat de Heer Jezus was teruggekeerd en dat God was begonnen te spreken. In iets meer dan tien jaar verspreidden de uitspraken van de Mensenzoon zich over het Vasteland van China wat de verschijning en het werk van Almachtige God in China was. De verschijning en het werk van Almachtige God zorgden niet alleen voor een sensatie op het Vasteland van China, maar brachten een schok teweeg in de rest van de wereld. De miljoenen woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God zijn in verschillende landen beschikbaar op internet. Veel mensen die verlangen naar de verschijning en het werk van God zijn begonnen de woorden te onderzoeken en te bestuderen. Dit heeft ook de aandacht getrokken van experts en academici. Eind oktober 2018 werd een fototentoonstelling getiteld ‘De verschijning en het werk van Almachtige God’ gehouden in De Kerk van Almachtige God (CAG) in Seoul, Zuid-Korea. Meer dan een tiental internationaal bekende experts en academici kwamen om de tentoonstelling te zien en te onderzoeken. Christenen van de Kerk beschreven voor de bezoekers hun gevoelens en inzichten nadat ze de woorden en het werk van Almachtige God hadden ervaren.

Dit bestand is vrijgegeven onder het vrije auteursrecht

Bron: De Kerk van Almachtige God

Auteur: De Kerk van Almachtige God

autoriseren:

Alle inhoud op deze pagina kan gratis worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, maar kan niet worden gewijzigd, vervormd of onderschept. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wanneer u iets van de inhoud gebruikt of op website-adressen invoert, moet u dit melden aan ‘De Kerk van Almachtige God’. https://nl.kingdomsalvation.org/common-questions-05.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Goed nieuws: Het koninkrijk komt in de wereld

Een warme, jubelende tapdans, met een uniek lichtontwerp dat het lichaam van een persoon verlicht, en naarmate het licht beweegt, verschijnen er steeds meer mensen. Dit geeft aan dat in het oosten van de wereld een licht is uitgestraald en naar het Westen schijnt en de Mensenzoon is op de aarde neergedaald om te verschijnen en te werken. Net zoals de Bijbel voorspelde: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24:27).

Aan het begin van Gods werk accepteerden slechts enkele mensen het werk van God. Eerst één, toen twee en later accepteerden meer mensen Gods nieuwe werk. Nu heeft Gods werk zich over de hele wereld verspreid en velen die naar Gods verschijning hebben verlangd, zijn teruggekeerd voor de troon van God. Ziet! De mensen juichen God toe en prijzen God. Ze getuigen tegen de wereld: God is triomfantelijk teruggekeerd en het koninkrijk van Christus is in de wereld gekomen! Bekijk het grootschalige christelijke kooralbum van de kerk ‘Koninkrijkshymne: Het koninkrijk komt in de wereld’ het zal je leiden de vreugde te voelen van de komst van het Koninkrijk van God.

Christelijke_koormuziek_‘Koninkrijkshymne-_het_koninkrijk_daalt_neer_op_de_wereld’

Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne- het koninkrijk daalt neer op de wereld’

Kerkkoorlied ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn verschenen

De koninkrijkshymne heeft weerklonken en verkondigt Gods komst onder de mensen aan het gehele universum! Het koninkrijk van God is gekomen! Alle mensen juichen, alle dingen verheugen zich! Overal in de hemelen bruist alles van vreugde. Wat voor boeiende jubelscènes zijn dit?

Wie onder de mensen die in pijn leven en duizenden jaren van Satans verdorvenheid hebben verduurd, verlangt niet, snakt niet, naar Gods komst? Hoe vele gelovigen en volgelingen van God hebben door de eeuwen heen onder de invloed van Satan tegenspoed, vervolging en vervreemding verduurd? Wie hoopt er niet dat het koninkrijk van God spoedig komt? Wie onder de mensheid die de vreugde en zorgen van het menszijn heeft geproefd, verlangt er niet naar dat waarheid en rechtvaardigheid onder de mensen heersen?

Wanneer het koninkrijk van God komt, zal de dag waar alle naties en volken zo wanhopig naar hebben verlangd eindelijk komen! Welke scènes zullen zich op dat moment onder alle dingen in hemel en op aarde afspelen? Hoe schitterend zal het leven in het koninkrijk wel niet zijn?

Met de ‘Het koninkrijk daalt neer op de wereld,’ zullen de gebeden van millennia verhoord worden!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

uit ‘De Kerk van Almachtige God

Meer aanbevolen ontroerende christelijke gezangen: Mooie christelijke muziek 2018 ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ (De muzikale documentaire)

Het koninkrijk komt in de wereld

Hymne voor het Koninkrijk - Het koninkrijk komt in de wereld

Wanneer het koninkrijk van God komt , is de dag waar alle volkeren naar hebben verlangd eindelijk gekomen!! Wat is op dit moment het toneel van de hemel en aarde? Wat is de schoonheid van het leven in het koninkrijk? Het aanstaan​​de kooralbum 'Hymne voor het Koninkrijk - Het koninkrijk komt in de wereld' neemt je mee in de hoop, de hoop van het realiseren van het millennium!

‘Koninkrijkshymne-_Het_koninkrijk_komt_in_de_wereld’_Voorproefje-_tapdans-introductie

‘Koninkrijkshymne- Het koninkrijk komt in de wereld’ Voorproefje- tapdans-introductie

ij die de heerschappij over alles heeft’

Christelijke muziek 2018 ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ (De muzikale documentaire)

In het uitgestrekte universum bewegen alle hemellichamen precies binnen hun eigen baan. Onder de hemel hebben de bergen, rivieren en meren hun eigen grenzen en alle wezens leven en planten zich voort gedurende de vier seizoenen volgens de wetten van het leven ... Dit is allemaal zo voortreffelijk ontworpen — is er een Grote Macht die dit alles leidt en bestuurt? We zijn huilend op deze wereld gekomen en hebben daarna verschillende rollen gespeeld. We gaan van geboorte naar ouderdom, van ziekte naar dood, we hebben te maken met vreugde en zorgen ... Waar komt de mensheid echt vandaan en waar gaan we echt naartoe? Wie bestiert ons lot? Vanaf vroegere tijden tot deze moderne tijd zijn er grote naties opgestaan, vorstenhuizen zijn gekomen en gegaan en landen en mensen zijn opgebloeid en vergaan in de getijden van de geschiedenis ... Net als de wetten van de natuur bevatten de wetten van de menselijke ontwikkeling eindeloze mysteries. Wil jij het antwoord daarop graag weten? De documentaire Hij die de heerschappij over alles heeft brengt je naar de wortel hiervan en onthult al deze mysteries!

1Hij die de heerschappij over alles heeft.jpg

God is bij ons - Prijst Almachtige God

De Kerk van Almachtige God kwam tot stand vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God - de wedergekomen Heer Jezus - Christus van de laatste dagen en zij werd onderworpen aan Zijn rechtvaardige oordeel en tuchtiging. De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord. Ze is geheel gesticht door Almachtige God zelf en ze wordt persoonlijk geleid en geweid door Hem en ze is geenszins door een mens gesticht. Dit is een feit dat erkend wordt door alle uitverkorenen van De Kerk van Almachtige God. Wie wordt gebruikt door de vleesgeworden God is door God voorbestemd en persoonlijk aangewezen en God heeft van diegene getuigd, net zoals Jezus zelf de twaalf apostelen koos en aanwees. Degenen die door God worden gebruikt, kunnen slechts meewerken aan Zijn werk en zij kunnen niet Gods werk in Zijn plaats doen. De kerk is niet gesticht door hen die door God worden gebruikt, en de uitverkorenen geloven niet in hen of volgen hen niet. De kerken van het Tijdperk van Genade werden niet gesticht door Paulus en andere apostelen, maar kwamen voort uit het werk van de Heer Jezus en werden door de Heer Jezus Zelf gesticht.
The_Appearance_of_God_-_The_Origin_and_Development_of_The_Church_of_Almighty_God

The Appearance of God - The Origin and Development of The Church of Almighty God

Meer informatie>

Uitgelicht artikel


Volg De Kerk van Almachtige God

Uitgelichte media

Christelijke_muzikale_documentaire_2018_‘Hij_die_de_heerschappij_over_alles_heeft’_(English_Dubbed)

Christelijke muzikale documentaire 2018 ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ (English Dubbed)

Volledige tekst
Musical_Drama_‘Het_verhaal_van_Xiaozhen’_-_De_redding_van_God_-_Christelijke_muziek_(NL_subs)

Musical Drama ‘Het verhaal van Xiaozhen’ - De redding van God - Christelijke muziek (NL subs)

Christelijk_lied_2018_‘Zij_die_God_oprecht_liefhebben_zijn_allen_eerlijke_mensen’_Kinderdans

Christelijk lied 2018 ‘Zij die God oprecht liefhebben zijn allen eerlijke mensen’ Kinderdans